Terms and Conditions

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Խմբագրություն 29.11.2021

Սույն փաստաթուղթը «Օգտագործողի համաձայնագիր» (այսուհետ ՝ «կանոններ») ներկայացնում է H2H (Էյջ 2 Էյջ) (այսուհետ ՝ «կատարող») և ծառայության հաճախորդների (այսուհետ ՝ «հաճախորդ») փոխհարաբերությունների պայմանները։

1. Պայմաններ և սահմանումներ

1.1. «Հաշիվ» (համարժեք՝ «Անձնական էջ») հաճախորդին հասանելի է կայքում գրանցվելուց հետո https://h2h.am/ և թույլ է տալիս օգտվել, վերահսկել և համալրել հաշիվը: «Ծառայություն» - ը եզակի հասցեով (URL) Ինտերնետ ցանցում տեղադրված ՝ միմյանց հետ կապված վեբ-էջերի ամբողջությունն է. https://h2h.am / նախատեսված Ծառայությունների մատուցման համար։

1.2. «Բալանս» – դրամական միջոցներ, որոնք հաճախորդը մուտքագրել է իր հաշվին (անձնական էջում)

1.3. «Հայտ»՝ էջում ձևավորված էլեկտրոնային հարցում, որը պարունակում է պատվերի մասին տեղեկատվություն՝ անվանումը, առաքման հասցեն, պատվերի ամսաթիվը, գինը, խանութը, քանակը, հետևման կոդը:

1.4. «Հաճախորդ»՝ ծառայության օգտատեր, լիովին գործունակ ֆիզիկական անձ, որն անցել է Կայքում գրանցման ընթացակարգը ՝ լոգինի և գաղտնաբառի յուրացման միջոցով, և որը տեղադրել է փոխադրման համար թույլատրված ապրանքների կամ ապրանքների առաքման հայտ:

1.5. «Սուրհանդակը» ցանկացած գործունակ անձ է, որը օրինական հիմունքներով մատուցում է առաքման ծառայություն H2H-ի միջոցով:

1.6. «Ապրանք»՝ առուվաճառքի նյութական օբյեկտ, որը հաճախորդի հայտով նախատեսված է առաքման։ Համաձայնագրում հատուկ չսահմանված Տերմիններն օգտագործվում են Հայաստանի օրենսդրությամբ և ԵվրԱզԷՍ-ի սահմանված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված։

2. Ընդհանուր դրույթներ

2.1. Ծառայության օգտագործումը կարգավորվում է սույն համաձայնագրի դրույթներով։ Համաձայնագրում նշված օգտագործման պայմանները կարող են ուղղվել և լրացվել ադմինիստրացիայի կողմից առանց օգտատերերին ծանուցման և ուժի մեջ են մտնում կատարողի պաշտոնական կայքում Փաստաթղթի տեղադրման պահից:

2.2. Գրանցվելով ծառայությունում կամ օգտվելով ցանկացած ծառայություններից, Հաճախորդը համաձայնում և ընդունում է համաձայնագրի դրույթները (իր անունից կամ այն անձի անունից, որը ներկայացնում է): Համաձայնագրի դրույթները ուժի մեջ են մնում ամբողջ ժամանակ, քանի դեռ Հաճախորդը օգտագործում է Ծառայություն կամ ծառայության ցանկացած այլ ծառայություն: Գրանցվելով ծառայությունում կամ օգտագործելով այն ցանկացած եղանակով, Հաճախորդը հաստատում է գործունակության և իրավունակության առկայությունը: Ընդունելով համաձայնագրի պայմանները կազմակերպության կամ այլ իրավաբանական անձի անունից՝ հաճախորդը հաստատում է, որ դրա համար ունի համապատասխան լիազորություններ։

2.3. Համաձայնագրում (ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն) նշված պայմաններին չհամաձայնելու դեպքում ադմինիստրացիան իրավունք ունի մերժել ծառայության օգտագործումը և արգելափակել հաշիվը:

2.4. Կատարողը մատուցում է հատուցելի ծառայություններ՝ ապրանքի առաքման և սուրհանդակային ծառայություններ, ըստ հաճախորդի Անձնական էջում համապատասխան ձևի լրացման, ինչպես նաև ստանում է ապրանքներ երրորդ անձանց կողմից և ապահովում դրանց առաքումը Հաճախորդի կողմից նշված հասցեով, իսկ Հաճախորդը պարտավորվում է վճարել այդ ծառայությունների համար: Կատարողի և առաքիչի պարտավորությունն Է հաճախորդի անձնական էջում ապրանքի առաքման մասին ծանուցումը։

2.5. Հատուցելի ծառայություններին, մասնավորապես, վերաբերում է:
ա) Ապրանքների առաքում
- ռուսական առցանց խանութներից
- ամբողջ աշխարհում (միջազգային բեռնափոխադրումներ և առաքումներ);
- Առաքումներ AliExpress-ից
- Ուկրաինայից
- Չինաստանից
բ) այլ ծառայություններ
- պատվերի ձևակերպման կազմակերպում
- ապառիկ կազմակերպում ինտերնետում ապրանքը գնելիս;
- առաքման հետ կապված բոլոր այլ ծառայությունները տեղադրված են հետևյալ հասցեով.

3. Օգտագործողի գրանցումը և հայտի ձևակերպումը

3.1. Հաշվի գրանցումը տեղի է ունենում https://h2h.am/ կայքում։ Գրանցման ժամանակ օգտատերը լրացնում է անհրաժեշտ տվյալների դաշտերը։ Օգտատիրոջը արգելվում է երրորդ անձանց փոխանցել իր լոգինն ու գաղտնաբառը, բացի այդ նա լիակատար պատասխանատվություն է կրում լոգինի և գաղտնաբառի պահպանման համար: Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում հաճախորդի հաշվեկշռի վերաբերյալ այլ անձանց գործողությունների համար: Հաճախորդը ՝ այլ անձանց լոգինի կամ գաղտնաբառի փոխանցման դեպքում պատասխանատվություն է կրում կատարողին կամ երրորդ անձանց պատճառված վնասի համար:

3.2. Օգտատերը պարտավորվում է նշել վավեր տվյալները գրանցման ժամանակ. հաճախորդը, որը նշել է անվավեր կոնտակտային տվյալները, կզրկվի ծառայությունից օգտվելու իրավունքից: Ծառայության աշխատակիցներն իրավունք ունեն պահանջել Հաճախորդից հաստատել իր անձնական տվյալները ՝ դրանց ճշգրտությունը որոշելու նպատակով։

3.3. Առաքման ծառայության հայտի ձևակերպման համար հաճախորդին անհրաժեշտ է նշել հետևյալ տեղեկատվությունը ՝ պատվերի անվանումը, ամսաթիվը, գինը, խանութը, քանակը, հետևման կոդը:

3.4. Կայքում հայտի հաստատման դեպքում Հաճախորդը պետք է ծանոթանա սույն Համաձայնագրին և համապատասխան ծառայության մատուցման պայմաններին (յուրաքանչյուր ծառայության նկարագրությունը տեղադրված է հետևյալ հասցեով: Հայտի կազմումը և ծառայության վճարումը հաճախորդի համաձայնությունն է:

3.5. H2H-ը պատասխանատվություն չի կրում հայտի ձևակերպման ժամանակ Հաճախորդի կողմից տրամադրվող տեղեկատվության ճշգրտության և ճշտության, ինչպես նաև Ապրանքի բովանդակության համար:

4. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

4.1. Կատարողը պարտավորվում է:

4.1.1. հաճախորդի հայտի համաձայն մատուցել փոխադրմանը թույլատրելի ապրանքների առաքման ծառայություններ, երկրի օրենսդրությամբ և ԵվրԱզԷՍ-ի նորմատիվ իրավական ակտերով փոխադրման համար թույլատրված ապրանքների կամ ապրանքների առաքման հայտի մասին տեղեկությունները առաքիչներին փոխանցելու համար ՝ հայտում նշված հասցեով:

4.1.2. ընդունել ապրանքը Հաճախորդից պատշաճ կերպով լրացված հայտի հիման վրա: Կատարողը պարտավոր չէ ստուգել հաճախորդի կողմից տրամադրվող տեղեկությունների ճշգրտությունը, բավարարությունն ու արժանահավատությունը:

4.1.3. հաճախորդի հարցման դեպքում տեղեկացնել հաճախորդին ապրանքի առաքման կարգավիճակի մասին:

4.2. Կատարողն իրավունք ունի:

4.2.1. Համաձայնագրով սահմանված լիազորություններն իրականացնելիս գործել ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ ներգրավված անձանց միջոցով:

4.2.2. Ստուգել հաճախորդի կողմից նշված ապրանքի ծավալային և ֆիզիկական քաշի ճշտությունը հատուկ սարքավորումների վրա իր գրասենյակում: Տվյալների անհամապատասխանության դեպքում առաքման ծառայության արժեքի որոշման հիմքում վերցվում է Կատարողի կողմից սահմանված ապրանքի առավելագույն ծավալային կամ ֆիզիկական քաշը: Տվյալ դեպքում Հաճախորդը վճարում է ապրանքի առաքման ծառայությունը՝ ելնելով կատարողի կողմից հաշվարկված արժեքից։

4.2.3. Կասեցնել ապրանքի ընդունումը / առաքումը մինչև կատարողի կողմից ծառայության պատշաճ մատուցմանը խոչընդոտող պատճառների վերացումը, այդ թվում՝ պատվիրատուի կողմից նշված ապրանքի ծավալային կամ ֆիզիկական քաշի անհամապատասխանության պատճառով կատարողի չափման սարքերի միջոցով սահմանված ապրանքների հետ:

4.3. Սուրհանդակ:

4.3.1. Պարտավորվում է ապրանքը վերցնել ուղարկողից և ապրանքը հասցնել ստացողին ՝ հայտում նշված տեղեկատվությանը համապատասխան ։

4.3.2. Եթե ուղարկողի տեղում չլինելու պատճառով առաքիչը չի կարող վերցնել ապրանքը, ապա առաքիչը պարտավոր է տեղեկացնել հաճախորդին, ինչպես նաև կապ հաստատել H2H-ի հաճախորդների աջակցման ծառայության հետ:

4.3.3. Այն դեպքում, երբ ապրանքի առաքումը հնարավոր չէ կատարել հայտում նշված վայրում և ժամին ստացողի բացակայության պատճառով կամ կատարողից և առաքչից անկախ որևէ այլ պատճառով, առաքիչը պարտավորվում է այդ մասին տեղեկացնել հաճախորդին և վերադարձնել ուղարկողին ապրանքը, ընդ որում, ապրանքի առաքումը ստացողին համարվում է կատարված և ենթակա է վճարման:

4.3.4. Առաքիչն իրավունք ունի ստուգել ապրանքը և մերժել հաճախորդին ապրանքի առաքման ծառայության մատուցումը, եթե այն պարունակում է:
- արտարժույթ և դրամական նշաններ,
- մարտկոցներ,
- կենդանի կամ մահացած կենդանիներ և բույսեր;
- հրազեն, օդաճնշիչ, գազային կամ սառը զենք եւ դրա մասեր, զինամթերք, հրավառություն, ազդանշանային հրթիռներ և փամփուշտներ,
- թմրամիջոցներ, հոգեմետ, ուժեղ ներգործող, թունավոր, ռադիոակտիվ, պայթուցիկ, թունավոր, կծու, դյուրավառ և այլ վտանգավոր նյութեր, այդ թվում ՝ ճնշման տակ գտնվող,
- բժշկական դեղեր;
- տհաճ հոտով ապրանքներ, առարկաներ և նյութեր, որոնք իրենց բնույթով կամ փաթեթավորման պատճառով կարող են վտանգ ներկայացնել մարդկանց համար, աղտոտել կամ փչացնել (վնասել) այլ բեռներ, որոնք շրջապատում են մարդկանց կամ առարկաներ,
- ոսկյա, արծաթյա, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք այլ մետաղներից և քարերից պատրաստված իրեր;
- եթե առաքման առարկաները կամ ապրանքները չեն բավարարում ապրանքի փաթեթավորման և փոխանցման պահանջներին:
- Օծանելիք, տհաճ հոտով ապրանքներ, առարկաներ և նյութեր, որոնք իրենց բնույթով կամ փաթեթավորման պատճառով կարող են վտանգ ներկայացնել մարդկանց համար, աղտոտել կամ փչացնել (վնասել) այլ բեռներ, որոնք շրջապատում են մարդկանց կամ առարկաներ,
- Այլ ապրանքներ, որոնք արգելված են օդային փոխադրման միջազգային, միջպետական ներպետական նորմատիվ ակտերի կամ այլ օրենքների և / կամ սուրհանդակային ընկերության ներքին ընթացակարգերի համար:

4.3.5. Սուրհանդակն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքի առաքումից, եթե այն չի համապատասխանում հայտում նկարագրին, կամ եթե առաքման ծառայությունների մատուցման փաստացի պայմանները, որոնց մասին առաքողին հայտնել է ուղարկողը կամ հաճախորդը (կախված իրավիճակից), չեն համապատասխանում Հայտի այլ պայմաններին:

4.3.6. Առաքումն իրականացվում է առաքման հասցեի սահմաններում ՝ _____ - ից մինչև ___________. Հաճախորդը համաձայնում է, որ առաքման ժամանակը կարող է փոխվել կատարողից և առաքիչից անկախ պատճառներով ՝ ավտոմեքենայի անսարքություն, վթարներ, խցանումներ ճանապարհներին և այլն: Այս դեպքում Հաճախորդը և կատարողը համաձայնեցնում են առաքման նոր ժամանակը:

4.4. Հաճախորդը պարտավորվում է:

4.4.1. հայտում ներկայացնել հավաստի տեղեկատվություն;

4.4.2.առաքման համար չփոխանցել ապրանքներ, որոնք համաձայն համաձայնագրի դրույթների և կիրառելի օրենքի արգելված են

4.4.3. Հայտի ցանկացած փոփոխությունների դեպքում անհապաղ տեղեկացնել կատարողին և սուրհանդակին։ Փոփոխությունները կարող են կատարվել մինչև ապրանքի առաքումը

4.4.4. լիարժեք և ժամանակին կատարել բոլոր հաշվարկները H2H ծառայության միջոցով։

4.4.5. համաձայնագրով նախատեսված կարգով վճարել կատարողի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց

4.4.6. կատարողին հեռախոսով, էլեկտրոնային կամ ֆաքսիմիլային կապի միջոցով տեղեկացնել ծառայությունից հրաժարվելու մասին ապրանքի ընդունման / առաքման ծրագրվող ժամանակից առնվազն մեկ ժամ առաջ:

4.5. Հաճախորդը իրավունք ունի:

4.5.1. Ստուգել կատարողի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացքն ու որակը ՝ չխառնվելով նրա գործունեությանը ։

5. Վճարումը և հաշվարկման կարգը

5.1. Ապրանքի առաքման ծառայության արժեքը կախված հաճախորդի կողմից առաքման ընտրած տարբերակներից և ըստ տրամադրած տեղեկատվության, նշված կլինի հայտի ձևակերպման էջում Անձնական էջում:

5.2. Ծառայությունը վճարվում է Հաճախորդի կողմից' օգտագործելով էլեկտրոնային դրամական միջոցներ, որոնք առկա են Հաճախորդի հաշվեկշռում:

5.3. Դրամական միջոցները հաճախորդի հաշվից դուրս են գրվում հայտի տեղադրման պահին, մինչև առաքչի այցը Հաճախորդի կողմից նշված հասցեով՝ որպես ուղարկող հասցե:

5.4. Կայքում վճարման հաստատումը կլինի ___________________________.

5.5. Կատարողը հաճախորդին և սուրհանդակին մատուցում է միջնորդական ծառայություններ, առաքման ծառայություն, և չի մասնակցում հաճախորդների և երրորդ անձանց միջև այլ հաշվարկներիգործարքներում

5.6. Վճարման այլ պայմաններ կարող են նշված լինել «Ծառայություններ» բաժնում: Առաքման արժեքը կարող է հաշվարկվել յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում առանձին և կախված է ծանրոցի քաշից, չափերից և առաքման տարածաշրջանից:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1. Կողմերից մեկի կողմից իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում կողմերը պատասխանատվություն են կրում սույն Համաձայնագրի համաձայն և լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնագրով չկարգավորված մասով ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: Կողմերի համաձայնության չգալու դեպքում վեճերն ու տարաձայնությունները ենթակա են լուծման պահանջատիրական կարգով։ Պահանջի պատասխանի ժամկետը 30 օր է: Պահանջը պետք է լինի հիմնավորված:

6.2. Հաճախորդը պատասխանատվություն է կրում հայտում տեղեկությունների արժանահավատության համար: Հայտում նշված հասցեով առաքումը համարվում է Կատարողի կողմից իր պարտավորությունների պատշաճ կատարում:

6.3. Հաճախորդը բացառապես պատասխանատու է պոտենցիալ վտանգավոր ապրանքի և այն վնասի համար, որը կարող է հասցվել նման ապրանքի առաքման հետ կապված: Կատարողն իրավունք ունի մերժել հաճախորդին ծառայության մատուցումը հայտում նշված տեղեկությունների ոչ հավաստի լինելը հայտնաբերելու դեպքում։

6.4. Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում ստացողի առջև Ապրանքի հնարավոր անհամապատասխանության համար իր նկարագրին, որը տրամադրվել է ստացողին Հաճախորդի կողմից։

6.5. Կատարողը պատասխանատվություն է կրում հաճախորդի առջև ապրանքի պահպանման համար միայն ապրանքի հայտարարված արժեքի չափով: Արագ փչացող ապրանքների փչացումը, որը տեղի է ունեցել առաքման ընթացքում, չի փոխհատուցվում։

6.6. Ապրանքի (ապրանքի մի մասի) կորուստը, վնասումը կամ ծառայությունների ոչ պատշաճ մատուցումը արձանագրվում են կատարողի և/կամ հաճախորդի և ստացողի կողմից ապրանքը ստանալիս կամ այն պահին, երբ ապրանքը պետք է ստանար: Այդ դեպքում Կազմվում է ապրանքի կորստի (վնասի) մասին ակտ, բայց պարտադիր նշելով հայտի հիմնական պայմանները և կոնկրետ պահանջները:

6.7. Կողմերը համաձայնեցրել են, որ

6.7.1. Կատարողի հանդեպ ցանկացած պահանջ կամ դրա հետ կապված սահմանափակվում է իրական վնասի հատուցմամբ և ոչ մի դեպքում չի ներառում բաց թողնված օգուտը կամ այլ անուղղակի վնասները:

6.7.2. Հաճախորդը և կատարողը պատասխանատվություն չեն կրում իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար, եթե առաքման ժամկետի խախտումը տեղի է ունեցել անհաղթահարելի ուժի կամ պատվերի տեղադրման հատկությունների հետևանքով, որոնց մասին հաճախորդին կամ կատարողին Հայտնի չի եղել:

6.7.3. Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում կատարողից անկախ պատճառներով ծառայության օգտագործման անհնարինության, ծառայությունների, ցանցերի, ծրագրային ապահովման, սարքավորումների ցանկացած գործողության կամ անգործության, ինչպես նաև այն վնասի համար, որը կարող է հասցվել ցանկացած սարքերին և հաճախորդի տեղեկատվության կրողներին ծառայության օգտագործման արդյունքում:

6.8. Տուժանքները եւ վնասների փոխհատուցումը, որոնք նախատեսված են կիրառվող օրենքով, հաշվարկվում և վճարվում են միայն տուժող կողմի գրավոր պահանջի հիման վրա:

6.9. Կողմերը ազատվում են համաձայնագրով պարտավորությունների մասնակի կամ ամբողջական չկատարման համար պատասխանատվությունից, եթե այդ չկատարումը հանդիսանում է սույն Համաձայնագրի պայմանների ակցեպտից հետո առաջացած անհաղթահարելի ուժի (ֆորս-մաժոր) հանգամանքների հետևանք, արտակարգ բնույթի իրադարձությունների արդյունքում, որոնք կատարողը կամ հաճախորդը չէին կարող ոչ կանխատեսել, ոչ կանխել ողջամիտ միջոցներով:

7. Մտավոր սեփականություն

7.1. Կատարողը հանդիսանում է Կայքի, ծառայության և դրանց բաղկացուցիչ մասերի իրավատերը։

7.2. Ծառայության հասանելի բովանդակությունը կատարողի բացառիկ իրավունքների օբյեկտ է:

7.3. Կայքի և նրա ծառայության օգտագործումը ֆունկցիոնալությամբ չնախատեսված եղանակներով, այդ թվում բովանդակության պատճենման միջոցով, դիզայնի տարրերը խստիվ արգելված են, եթե այլ բան նախատեսված չէ կողմերի համաձայնությամբ

7.4. Կատարողն իրավունք ունի առանց լրացուցիչ համաձայնեցման կամ ծանուցման:

7.4.1. Փոփոխել, վերամշակել և թարմացնել ծառայությունը:

7.4.2. Սահմանել Ծառայության և կայքի.օգտագործման ցանկացած սահմանափակումներ

7.4.3. Հաճախորդին ուղարկել հաղորդագրություններ, ծանուցումներ, հարցումներ, տեղեկատվական բնույթի տեղեկություններ:

7.4.4. Ծառայության աշխատանքը վերահսկելու համար ունենալ հասանելիություն հաճախորդի հայտերի։

7.4.5. Իրականացնել պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ, որոնք հանգեցնում են ծառայության աշխատանքի կասեցմանը։

7.5. Եթե Դուք հեղինակային իրավունքի իրավատեր եք կամ նման իրավունքների ներկայացուցիչ եք, և կարծում եք, որ մեր կայքում տեղադրված նյութը ձեր իրավունքների խախտում է, ապա անհրաժեշտ է այդ մասին տեղեկացնել կատարողին ՝ նշելով հետևյալ տեղեկությունները․ (ա) հեղինակային իրավունքի իրավատիրոջ կամ նրա անունից գործելու լիազորված անձի ֆիզիկական կամ էլեկտրոնային ստորագրությունը, (Բ) հեղինակային իրավունքի խախտման ապացույցները, (գ) կոնտակտային տվյալները, ներառյալ Ձեր հասցեն, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեները,; (դ) հիմնավորված հայտարարություն այն մասին, որ նյութի օգտագործումը թույլատրված է հեղինակային իրավունքի իրավատիրոջ կողմից ՝ բարեխղճության առկայության դեպքում, և (ե) հայտարարություն այն մասին, որ ծանուցման մեջ տեղեկատվությունը ճշգրիտ է, և չեն նկատվում իրենց հեղինակային իրավունքների ակնհայտ չարաշահման նշաններ ։

8. Այլ պայմաններ

8.1. Սույն Համաձայնագիրը կարող է փոփոխվել կամ լրացվել կատարողի կողմից, առանց Հաճախորդի կողմից ցանկացած ժամանակ ծանուցելու: Համաձայնագրի նոր խմբագրությունն ուժի մեջ է մտնում կայքում Օգտագործողի համաձայնագիր բաժնում տեղադրելու պահից:

8.2. Կայքի և ծառայության օգտագործման շարունակությունը համաձայնագրում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելուց հետո նշանակում է հաճախորդի կողմից նման փոփոխություններով և/կամ լրացումներով ընդունում։

8.3. Համաձայնագիրը կարգավորվում և մեկնաբանվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և միջազգային ակտերին համապատասխան։ Համաձայնագրով չկարգավորված հարցերը ենթակա են լուծման Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան:

8.4. Եթե Համաձայնագրի որեւէ դրույթ հանդիսանում կամ դառնում է անօրինական, կամ անվավեր, կամ չի կարող իրականացվել ցանկացած իրավասության, դա չի ազդում հետևյալ գործոնների վրա․

8.5.1. օրինականությունը, վավերականությունը կամ հնարավորություն հարկադիր կատարման այս իրավասության Համաձայնագրի որեւէ այլ դրույթի կամ

8.5.2. օրինականությունը, վավերականությունը կամ հնարավորություն հարկադիր կատարման այլ իրավասությունների այս կամ համաձայնագրի որևէ այլ դրույթի.

8.6. Համաձայնագրի դրույթների կատարման ժամանակ կողմերի միջև ծագած բոլոր վեճերն ու տարաձայնությունները կարգավորվում են բանակցությունների միջոցով՝ Հայաստանի գործող օրենսդրության և օրենքով կիրառվող իրավունքի հիման վրա:

8.7. Այն դեպքում, երբ վեճերը չեն լուծվում բանակցությունների միջոցով, դրանք լուծվում են դատական կարգով`ըստ կատարողի գտնվելու վայրի` Հայաստանի գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

8.8. Համաձայնագիրը կնքվում է ծառայության միջոցով կողմերի էլեկտրոնային փոխգործակցության միջոցով ։

8.9.Էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկված էլեկտրոնային հաղորդագրությունը կամ բջջային հեռախոսահամարն արտահայտում են կողմի կամքի արտահայտումը:

8.10. Կողմից ստացվող հաղորդագրության իսկության և հավաստիության ստուգումն իրականացվում է ուղարկողի հասցեն համեմատելով օգտատիրոջ կողմից որպես մուտքի համար նշված հեռախոսահամարի կամ կոնտակտներ հաստատելու համար տրամադրված էլ. փոստի հասցեի հետ:

9. Կոնտակտային տվյալներ

Էյջ 2 Էյջ ՍՊԸ
ՀՎՀՀ 00483891
Հասցե՝ ՀՀ, 0015 Ք․ Երևան, փ. Արգիշտի 7, գրասենյակ 13
Էլ․ փոստ info@h2h.am
Հեռ: +37455 86 88 84